معرفی دانشگاه Rudn روسیه

هزینه پادفک دانشگاه رودن (دوستی ملل) : 4500 یورو در سالهزینه تحصیل : 8،500 تا 9،500 دلار در سال