ویزای های کشور روسیه هر یک با دلیل مربوطه خود بر اساس شرایط متقاضی در دسترس فرد متقاضی خواهد بود اما آماده سازی مدارک جهت اقدام برای اخذ دعوتنامه و ویزا یکی از مهم‌ترین قدم در این راه است که حساسیت کاری خود را شامل میشود و تنها تخصص در کنار تجربه و دقت باعث درست انجام شدن و دریافت نتیجه مثبت میشود. در هر هفته شاهد تعدادی از مسافران ایرانی با ویزای توریستی که در فرودگاه توسط ماموران پلیس نگه داشته شدن و به ایران بازگردانده می‌شوند هستیم اما نکته بسیار ارزشمندی که شرکت باپریس را در این امر متمایز کرده، وارد شدن تمامی مسافران شرکت مهاجرتی بیزینسی باپریس با ویزای های مختلف به کشور روسیه بدون هیچ فرد بازگردانده شده در فرودگاه به ایران ، این نشان از تخصص و تجربه و دقت بالای تیم باپریس است.

Immigration consultant to Russia

آماده مهاجرت به روسیه هستید؟ با مشاوران باپریس در ارتباط باشید