تیم وکالتی شرکت باپریس در زمینه اخذ اقامت کشور روسیه با آگاهی و شناخت کامل از قوانین مهاجرتی فدراسیون روسیه آماده همراهی شما در این راه برای اخذ اقامت های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین اقامت دائم و شهروندی کشور روسیه می‌باشد. شرکت باپریس تنها شرکت رسمی در فدراسیون روسیه است که خدمات متنوع برای اخذ اقامت و همراهی قانونی جهت دریافت شهروندی کشور روسیه را برای ایرانیان ارائه می‌دهد. برنامه مهاجرتی برای هر فرد به صورت مجزا توسط تیم متخصص ما در شرکت باپریس نوشته و به متقاضیان در جلسات مشاوره ارائه می‌شود. این مسئله باعث روشن تر شدن و همواره تر شدن راه مهاجرتی شما خواهد شد.

Immigration consultant to Russia

آماده مهاجرت به روسیه هستید؟ با مشاوران باپریس در ارتباط باشید