تحصیل کردگان علوم انسانی هم می توانند پزشک شوند

پایگاه خبری انتخاب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از ۳ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور را ابطال کرد. این مقرره، داشتن دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی علوم تجربی یا ریاضی فیزیک را برای تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در خارج از کشور الزامی می‌دانست. با این رای تحصیل‌کردگان در رشته علوم انسانی می‌توانند در رشته‌های پزشکی دانشگاه‌های خارج کشور مشغول به تحصیل شده و بدون هیچگونه منعی در داخل کشور به فعالیت حرفه‌ای و ادامه تحصیل بپردازند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از ۳ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور را ابطال کرد. این مقرره،‌ داشتن دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی علوم تجربی یا ریاضی فیزیک را برای تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در خارج از کشور الزامی می‌دانست.

در رای هیات عمومی آمده است : « تبصره (۱) ذیل بند (۷-۳) از ماده ۳ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور… متضمن اعمال تبعیض ناروا میان دارندگان مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی علوم انسانی متقاضی تحصیل در رشته های پزشکی دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور و اشخاص موضوع مقرره مورد اعتراض است و به دلیل خروج مرجع تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود… ابطال می‌شود.»

با این رای تحصیل‌ کردگان در رشته علوم انسانی می‌توانند در رشته‌های پزشکی دانشگاه‌های خارج کشور مشغول به تحصیل شده و بدون هیچگونه منعی در داخل کشور به فعالیت حرفه‌ای و ادامه تحصیل بپردازند.

 

اما این رای مصوب شده در خلاف قوانین تحصیل در رشته های پزشکی در خارج از کشور است که این مساله تعجب آ‌ور بنظر می رسد. زیرا طبق قانون تحصیل در خارج از کشور مرتبط به رشته های پزشکی شخص می بایست مدرک تحصیلی علوم تجربی و ریز نمرات دروس تخصصی رشته علوم‌ تجربی را ارائه دهد، پس می بایست منتظر این تقارن قانونی در تصمیم اتخاذ شده در آینده باشیم.